Privacy en Cookie verklaring

Privacy en Cookieverklaring

Jouw privacy is belangrijk!

Privacy verklaring BLOK-OP-ORDE

In dit Privacyreglement en Cookie Verklaring gebruik ik een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):


Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de 'Blok op orde' internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


1. Toelichting op het Reglement

'Blok op orde' mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft 'Blok op orde' de plicht om haar klanten:


- op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door 'Blok op orde' worden verwerkt;

- te melden wie de gegevens kunnen inzien;

- voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.


'Blok op orde' vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft 'Blok op orde' in dit Reglement een toelichting op bovenstaande drie plichten.


2. De persoonsgegevens die 'Blok op orde' gebruikt en het doel van het gebruik

'Blok op orde' verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van 'Blok op orde', de website bezoekt of via het contactformulier contact met mij opneemt. 'Blok op orde' verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en kvk nummer. Deze gegevens stellen mij in staat om:

- de overeenkomst die klanten met 'Blok op orde' sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;

- mijn dienstverlening te kunnen leveren;

- klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

- om mijn dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.


3. IP-adressen/cookies

'Blok op orde' houdt IP-adressen bij van (potentiële) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen mijn in staat om:

- te registreren welke internetpagina’s je bezoekt;

- de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;

- bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiële) klanten zich interesseren;

- ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;

- het productaanbod te verbeteren.


Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies.

De website van 'Blok op orde' maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Volgens de wet mogen cookies op je apparaat opgeslagen worden als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies heb ik je toestemming nodig.

Ik gebruik cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om het websiteverkeer te analyseren. Ook deel ik informatie over je gebruik van deze site met partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van je gebruik van hun services.

Via de cookieverklaring op de website kunt je je toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.


Noodzakelijke
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Statistieken
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker.


Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen?

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de helpfunctie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.


4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

'Blok op orde' verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Blok op orde-organisatie, tenzij:

- dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;

- dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Blok op orde met jou heeft gesloten;

- je daarvoor toestemming hebt gegeven.

5. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

- 'Blok op orde' verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

- jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door de eigenaar van Blok op orde worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Blok op orde beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

  • het creëren en beheren van wachtwoorden via de wachtwoord applicatie LastPass;
  • het regelmatig wijzigen van deze wachtwoorden om de veiligheid van de wachtwoorden te garanderen;
  • het nemen van technische maatregelen om het gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
  • indien Blok op orde een apparaat kwijtraakt (door verlies, inbraak) zal er direct volledige inspanning worden geleverd om data te beschermen;
  • jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Blok op orde hanteert een termijn van drie jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Blok op orde zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

6. Jouw rechten als betrokkene

- recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;

- inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;

- het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

- het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;

- het recht op data portabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;

- het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst

 

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op info@blokoporde.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen, wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van 'Blok op orde'.

 

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met 'Blok op orde' opnemen en probeert 'Blok op orde' er samen met jou uit te komen.

 

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kun je schriftelijk contact met mij opnemen.

 

Uiteraard zal 'Blok op orde' ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

 

De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van 'Blok op orde'.

 

Privacyreglement 'Blok op orde' versie februari 2022